Uncategorized
Stamspolning är bra för Stockholms fastigheter
May 21, 2018
0

Efter ett par år i bruk samlas det smuts och slam i stammarna i ett hus, det är helt normalt och sker i alla byggnader. Det är dock viktigt att man underhåller stammarna med jämna mellanrum så att de inte förstörs eller att det helt enkelt blir stopp. Det är därför man gör stamspolningar.

Stamspolning Stockholm är bra för byggnaden

Stamspolning Stockholm är det bästa alternativet när det blivit stopp i stammarna. Man måste underhålla stammarna för att inte behöva stå ut med otrevliga lukter, bubbelljud, återkommande stopp eller en räd av bakterier som kan sprida sig i resten av byggnaden. Stamspolning utförs med högtrycksspolning och det finns olika metoder att utföra en stamspolning.

Stamspolning Stockholm ger din byggnad ett lyft

Det finns tre olika metoder som är de mest vanliga när det kommer till stamspolning med högtrycksspolning. Dessa är roterande hetvattendysor, med hjälp av sugmaskin eller med annan form av saneringsutrustning. De roterande hetvattendysorna rengör rören inifrån med hjälp av jetvattenstrålar. Dessa små, fina strålar rengör stammarna med hjälp av formen på strålen, men också tack vare temperaturen.

Bakterier dör vid 75 grader Celsius

När man ska döda bakterier som orsakas på grund av avföring i vatten behöver man en temperatur på 75 grader Celsius. Vid den här temperaturen bryts bakteriernas struktur ner så att de inte kan föröka sig och därmed undvika spridning. Detta är otroligt viktigt i stammarna så att man inte får en bakteriehärd som lever i byggnadens väggar och golv, just precis där vi lever våra liv.

Undvika kommande stopp

När man genomför stamspolningar regelbundet så minskar man riskerna för att det ska uppstå stopp i stammarna i framtiden. Det här är bra förebyggande arbete, eftersom man annars kan vara säker på att det kommer stopp och liknande tråkigheter i stammarna förr eller senare. Beroende på hur stor byggnaden är och hur många som bor där kan en stamspolning genomföras med mellanrum på ungefär 5 till 15 år åt gången.