Uncategorized
Anlita en kontrollansvarig i Stockholm när det är dags att bygga nytt
May 31, 2018
0

Skall man bygga nytt, genomföra förändringar, riva eller utföra någon annan form av markarbete kan det krävas en kontrollansvarig. Skall man bara göra små förändringar behövs oftast inte en kontrollansvarig men det är alltid bra att kontrollera för säkerhets skull. Generellt kan man säga att skall man utföra ett arbete som inte kräver varken lov eller anmälan krävs ingen kontrollansvarig. I alla övriga fall måste man anlita en certifierad kontrollansvarig som ansvarar för att projektet följer de regler och krav som finns i bygglagstiftningen. För att bli certifierad kontrollansvarig krävs att man har tillräcklig kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften.

Certifierad kontrollansvarig i Stockholm

Certifieringar får endast utfärdas av ackrediterade certifieringsorgan som är godkända av Swedac. Man bör vara särskilt noggrann med att kontrollera att den kontrollansvarige man anlitar har godkänd certifiering för att undvika problem i framtiden. När man anlitar en kontrollansvarig i Stockholm får den kontrollansvarige heller inte vara nära släkt med uppdragsgivaren eller arbeta på samma företag. Det krävs alltså att den kontrollansvarige har en självständig ställning. Uppgifter som en kontrollansvarig har är till exempel att tillsammans med byggherren ta fram en kontrollplan för projektet, se till att kontrollplanen följs och även rapportera avvikelser. Vid rivning skall kontrollansvarig vara delaktig i inventering av farligt avfall och annat avfall.

Kontrollansvarig för bygglov på en byggarbetsplats

Andra uppgifter som en kontrollansvarig har förutom att följa kontrollplanen är att medverka vid det tekniska samrådet, utföra besiktningar och andra kontroller samt att skriva det utlåtande som senare ligger till grund för byggnadsnämndens slutbesked. Det är den kontrollansvarige som står till svars om inte kontrollplanen följs som den skall.

Vad är rimlig kostnad för kontrollansvarig

För att kunna uppskatta priset för en kontrollansvarig måste man ha all information om projektets omfattning. Det är alltid en god idé att begära in offertförfrågningar från olika företag. Rekommenderat är också att man begär fast pris i sin offert så att man vet vad hela kalaset kommer att kosta i slutänden. Det är också viktigt att ta hänsyn till den kontrollansvariges erfarenhet och kolla gärna upp referenser.